Về chúng tôi

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia chúng tôi được thành lập và hoạt động từ năm 2017 với tên gọi ban đầu là Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Số 1 Quốc Gia, sau đó được chuyển đổi thành Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia như hiện tại theo Giấy Đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản số 58/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội từ tháng 5 năm 2019. Công ty chúng tôi là đối tác uy tín, thường xuyên và đáng tin cậy của các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên. Đơn vị chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Xem tiếp

Tài sản đã bán đấu giá

Xem tất cả

Thông tin mời đấu giá

Xem tất cả